3 of 5 (1 Vote)

NaturAqua reklám

*************************

NaturAqua - 30s +++ Értékelés: 3,6/10

A lényeg mindig kifejezhető tömörebben is. A tömörítés egyfajta letisztulást is jelent egyben, jelzi, hogy az absztrakció egy magasabb szintjére érkeztünk, lényeglátásunk mértéke növekedett. Bár a már korábban tárgyalt verzió életbölcseleti megfontolásai is igen éretteknek voltak mondhatók, az a tény, hogy az új megfogalmazás mintegy tíz másodperccel rövidebb, egyértelműen jelzi a gondolati teljesítményben jelentkező előrelépést.

***************


***************

De miben is áll ez a bizonyos előrelépés?

Segítségül idemásolom mind az első, mind pedig a második, azaz a most tárgyalt esszé szöveganyagát, hogy könnyebben analizálhasd. Ne, most ezt ne mond, hogy egyik sületlenebb baromság, mint a másik, mert erre itt nem vagyunk kíváncsiak. Kérlek, türelmesen, úgymond asszertíven állj hozzá a kérdéshez. Emberek csinálták ezt is.

******

A régi:

1. Vajon az a fontos, hogy a legújabb játékokkal játszanak a gyermekeink? Vagy az, hogy mennyi időt töltünk el együtt?

2. Vajon az a fontos, hogy mivel osztjuk meg az élményeinket? Vagy az, hogy hogyan?

3. A valódi értékek itt vannak körülöttünk, csak észre kell venni őket egy folyamatosan változó világban.

4. Ilyen a NaturAqua természetes ásványvíz is, amely tizennégyezer éve szűrődik a föld mélyén. NaturAqua, valódi érték a felszín alatt.

******

Az új:

1. Sokféle élmény vesz minket körül. De csak kevés gazdagítja igazán az életünket.

2. A valódi értékek kiszűréséhez tisztán kell látnunk a körülöttünk lévő világot.

3. A NaturAqua természetes ásványvíz, tizennégyezer éven át szűrődött a föld mélyén. Így juttatva felszínre az igazi értéket. NaturAqua, valódi érték a felszín alatt.

******

Igen, azonnal észrevehető, hogy míg a hosszabb verzió négy tételből, addig az újabb csak háromból áll. Hiába, a tömörítés nem volna tömörítés, ha nem lennének bizonyos kvantitatív következményei is. Ez természetes. Fontos észrevétel továbbá, hogy az első verzió kérdésekkel indít, jelezve ezzel a gondolkodó egyfajta bizonytalanságát, egyfajta gyötrő kételkedését az objektív valóság megragadásának hogyanja vonatkozásában. A második verzió már összevonja a két kérdést egy letisztult állítás formájában, amelyben rámutat, hogy nem minden minket körülvevő élmény gazdagítja életünket. Mi több, csak kevés ilyen élmény van. Tehát az élmények többsége közömbös, vagy egyenesen szegényítő hatású életünk szempontjából. Ezt egy másik filozófiai iskola hasonló következtetésre jutva ekképpen fogalmazta meg, ha lehet még tömörebben: az élet szar. Tovább menve, a régi verzió hármas tétele látszik megfelelni az új kettes tételének, amelyben szintén tetten érhető a gondolati továbblépés. A tisztánlátás, mint lényeg kiemeléséről van szó. Fontos felismerés, hogy ha nem látunk tisztán, értsd, ha nem gondolkodunk tisztán, akkor csak bottal üthetjük a valódi értékek nyomát, nem fogjuk felismerni őket. Valahogy úgy fogjuk érzékelni a külvilágot, ahogy azt a képi megfogalmazás is szépen demonstrálja, mintha rossz antennával vennénk az adást. Szükség van tehát "antennáink" állandó fejlesztésére, karbantartására. Hogy hogyan?

Szerencsére e filozófiai értekezések egy vakos példán mutatják be, mire kell, hogy igazán szemünk legyen az objektív valóság szemlélése során. Ezen objektív valóság egy konkrét valódi értékének kiszűrése példáján világítják meg, mit értenek a tisztán látás gyakorlatán.

Természetesen itt is megragadható az absztrakciós lépcsőfok meghágása az utóbb készült munka javára, ahol is már elhagyjuk az "ilyen a" bevezető szócskákat, és egyértelműnek tételezzük fel, hogy példánk a valódi értékek sorát gyarapítja. És ahogy tisztán látó szemünk elé horgad a nevezett termék példája, úgy érezzük át azonnal, hogy immáron az egész világ minden valódi értéke elérhetővé vált számunkra, hiszen most már ismerjük a módszert, ismerjük a titkot, tudjuk, hogy a valódi érték legtöbbször a felszín alatt keresendő. A tisztán látás problematikáját kell csak megoldani hozzá, mondjuk egyszerű megvilágosodással, amelyhez nyilván segítséget kaphatunk a területileg és felekezetileg illetékes legközelebbi teológiai intézménytől.

És most egy példa arra, hogyan ihletheti meg a költőt akár egy filozófiai eszmefuttatás is:

Ha nem a valódi értéket szűröm,

Gyorsan kiteszik innen a szűröm.

*******************************************************************************

Értékelés: 3,6/10 pont (ISTCT szám)

A BRAND bevésése (Imprinting) - 3/10

A forgatókönyv és/vagy a történet (Script) - 3/10

Az igazság faktor és/vagy a valós érték (Truth) - 2/10

A látvány (Scene) - 5/10

A technika (Technology) - 5/10