1.2096774193548 1 1 1 1 1 Rating 1.21 (62 Votes)

Kalmopyrin reklám

*************************
Kalmopyrin 500 mg-os tabletta – 20s +++ Értékelés: 4,6/10
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren innen, az üvegfarkú malacon túl, élt, éldegélt egy öreg pirin. Az öreg pirinnek volt három szertelen, szeleburdi, semmirevaló, léhűtő hatása. A legidősebbet úgy hívták, hogy Lázleverő, a középsőnek Gyulladáscsökkentő volt a neve, a legkisebb pedig a Fájdalomölő névre hallgatott.

***************

.be
***************
Az öreg pirinnek már régen meghalt a felesége, Kalmóné, mert ez volt a neve férje Kalmó után, így az öreg már régóta egyedül nevelgette három mihaszna fiát. Egy napon aztán az öreg Kalmó megelégelvén fiai mihasznaságát, magához intette őket, és így szólt hozzájuk: Fiaim. Most, hogy a halálos ágyamon fekszem (Ja, elfelejtettem mondani, hogy az öreg pirin a halálos ágyán feküdt, amikor magához intette a mihaszna fiait. Egyébként ez volt neki a rendes ágya is, tehát nem használt külön ágyat a haldokláshoz, mert annyi pénze neki sosem volt.) ismertetem veletek a végakaratomat.

A három mihaszna megszeppent ugyan egy kicsit, de azért izgalommal teli várakozással néztek a bekövetkező események elé. De alighogy ezen bevezető mondat elhagyta az öreg pirin száját, a kíméletlen halál máris lezárta pilláit.

Mit volt mit tenni, a három pirin megtippelte a végakaratot, és elindultak ennek megfelelően szerencsét próbálni. De nem ám hárman háromfelé, mert azt azért tudták az öregtől, hogy ők csak együtt érnek valamit, hanem hárman egyfelé indultak el tehát. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy vénségesen vén öregasszony toppant eléjük, aki egyáltalán nem nézett ki harminc évesnél idősebbnek. A vénség így szólt hozzájuk: Mit tehetnék a fájdalom, és a láz ellen? – és fájdalomtól eltorzult arccal, fejéhez emelt kézzel nézett a három pirin fiúra, miközben a lányai, és a férje tehetetlenül álltak körülötte. Nekem fingom sincs – mondta Lázleverő, miközben azon töprengett, milyen ronda, bibircsókos arca lenne ennek a vénasszonynak, ha nem úgy nézne ki, mint egy harminc éves csinos fiatal nő. A farkam tudja – szólt Gyulladáscsökkentő, és elnézett valahová a távoli messzeségbe. De a legkisebb fiú, Fájdalomölő másképp vélekedett: Ön kérdez, a Richter válaszol – mondta bele egyenesen a szeme közé a vénasszonynak. Szerencséd, hogy öreganyámnak szólítottál – így a vénség. De én nem szólítottam sehogy se öreganyám – így Fájdalomölő. De hisz épp most szólítottál annak – így a vénség. De az előbb nem annak szólítottam, amikor azt mondta, hogy annak szólítottam – így Fájdalomölő. Ne vitatkozz velem kis pöcs, mert szétrúgom a valagadat – így a vénség. Na jó, mindegy – így Fájdalomölő. Hanem most az lesz, hogy összefogunk mink így hárman, és nem csak a fájdalmát, és a lázát mulasztjuk el öreganyámnak, hanem még a gyulladását is lecsökkentjük egy ésszerű szintre. Mit szól hozzá? – így Fájdalomölő. Várjatok – így a vénség. Előbb megkérdezem a kezelőorvosomat és a gyógyszerészemet – így a vénség. És ha elmulasztjuk mindezeket a nyavalyákat, és utána majd mosolyogni tetszik, akkor kapunk érte ezüst sípot, hogy ott tetszen teremni, ha belefújunk? – így Fájdalomölő. Osztán mit kezdenétek velem, ha ott teremnék? – így a vénség. Hát például tessék minket bejuttatni abba a zöld terembe, ahol olyan okosan bólogatnak fehérköpenyes tudós emberek az előtt a zöld tábla előtt, amelyre a neveink vannak kiírva – így Fájdalomölő. De minek? – így a vénség, aki épp egy fiatal anyuka képében tetszelgett. Hogy jelen lehessünk mi is ezekben a nagy pillanatokban, amikor ilyen korszakalkotó dolgok születnek, mint például mi vagyunk – így Fájdalomölő. Hát nem bánom, tök oké, de van itt egy kis probléma – így a vénség. És mi volna az – kérdezték szinte egyszerre mind a hárman. Hát az, hogy nekem nincs semmiféle ezüstsípom, csak két gyerekem, meg a férjem – így a vénség. A fenébe, ezt megszívtuk – így Fájdalomölő. De cserébe a jóságáért, amiért öreganyámnak szólíthattuk, és csökkenthettük a gyulladását, a fájdalmát, és a lázát, ezt a tudásunkat most belesűrítjük egy kis fehér varázstablettába, mi több, több varázstablettába, betesszük egy kis dobozba, és levisszük ide a patikába, ahol pénzért meg tetszik tudni majd venni – így Fájdalomölő.

Azzal a három fivér, saját jóságuktól könnyekig meghatva továbbállt, hogy más rászorulókat is megsegítsenek azzal a képességükkel, amit az öreg pirin hagyott rájuk.
*******************************************************************************

Értékelés: 4,6/10 pont (ISTST szám)

A BRAND bevésése (Imprinting) – 3/10
A forgatókönyv és/vagy a történet (Script) – 3/10
Az igazság faktor és/vagy a valós érték (Truth) – 7/10
A látvány (Scene) – 5/10
A technika (Technology) – 5/10
{mxc}